گروه ساختمانی پادیر

گروه ساختمانی پادیر با بیش از ۲۰ سال سابقه و بنیان شده بر تجربیات سه نسل در عرصه مطالعه، برنامه ریزی طراحی و ساخت و راه اندازی و مدیریت بهره برداری پروژه های عمرانی حوزه ابنیه توسط مهندس حسین ابراهیمی پایه گذاری و رشد یافته است و امروز نیز چون همیشه در حال آموختن مدام و کسب تجربه های تازه و نهادینه کردن تعالی به عنوان عادتی مستمر در لایه های مختلف سازمان خود می باشد. از گام های نخست خلق یک پروژه، طراحی مدل های سرمایه گذاری، استراتژی طراحی و سیاست های ساخت، فروش، راه اندازی و بهره برداری گروه طرح و ساخت پادیر مسلط، مشرف و در کنار تمام دینفعان حال و آینده پروژه می باشد.

کل پروژه ها
0
مساحت اجرا شده
0
مساحت در حال اجرا
0

گروه ساختمانی پادیر اصالت را یک هنر میداند و سعی در تجلی آن در طرح هر پروژه به زبان‌های مختلف دارد.

هویت سرمایه اصلی هر پروژه و اصالت، هویت پروژه‌های پادیر انگاشته می‌شود.