پروژه پاسداران 4

   

نشانی: پاسداران - خیابان گیلان شرقی پلاک 16

پروژه پاسدارن 4 در زمینی به مساحت 380 متر مربع دارای 7 طبقه، شامل 2طبقه مشاعات و 5 طبقه دو واحدی مسکونی می باشد.