پروژه پاسداران 3

   

نشانی: پاسداران - انتهای بوستان دوم پلاک 8

پروژه پاسدارن 3 در زمینی به مساحت 350 متر مربع دارای 7 طبقه، شامل 2 طبقه مشاعات و 5 طبقه دو واحدی مسکونی می باشد.