پروژه پاسداران 2

   

نشانی: پاسداران - نگارستان ششم پلاک54

پروژه پاسدارن 2 در زمینی به مساحت 400 متر مربع دارای 7 طبقه، شامل 2 طبقه مشاعات و 5 طبقه دو واحدی مسکونی می باشد.