پروژه چیذر

   

نشانی: واقع در چیذر - میدان ندا - خیابان شهید هاشمی علیا پلاک 29

پروژه چیذر در زمینی به مساحت حدود 600 متر مربع در 8 طبقه شامل دو طبقه زیرزمین، پارکینگ وانباری و همکف یک واحد تجاری به مساحت 309 مترمربع که در حال حاضر در تملک بانک شهر می باشد و 5 طبقه 3 واحدی به صورت اداری احداث شده است.