پروژه لنگران

 

• موقعیت پروژه : پاسداران، خیابان لنگران (بوستان سوم)

• دارای 3 طبقه مشاعات و 6 طبقه 2 واحدی، هر واحد 232 مترمربع